Uitzending Bijbelverhaal Zondagsschool

Datum: 
10 april 2021 - 18:30 tot 19:00

Voor meer informatie klik hier.

Groep 1 t/m 3:

Johannes 20:15m

Heere, zo gij Hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij Hem gelegd hebt,

Psalm 21:4

Hij heeft, o God, van U begeerd
Het onvergank'lijk leven;
Gij hebt het hem gegeven.
Zo zijn de dagen hem vermeêrd;
Zo leeft de Vorst altoos;
Zo leeft hij eindeloos.

Groep 4 t/m 6:

Johannes 20:15m

Heere, zo gij Hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij Hem gelegd hebt,

Psalm 118:11

De steen, dien door de tempelbouwers
Veracht'lijk was een plaats ontzegd,
Is, tot verbazing der beschouwers,
Van God ten hoofd des hoeks gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
Door 's HEEREN hand alleen geschied;
Het is een wonder in onz' ogen;
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

Agenda deze week

De agenda voor deze week is leeg.