Jeugdkoor "Asaf"

Hou je van zingen, kom dan op Asaf!

We zijn een groep enthousiaste zangers die elke dinsdag samenkomen om de psalmen en de verzen in te studeren.

Het jeugdkoor “Asaf” is opgericht op 14 maart 1973. Het koor staat sinds december 2003 onder leiding van Peter Wildeman. De vaste organist is sinds 8 januari 2019 Willem den Boer. Het koor bestaat uit ongeveer 100 enthousiaste leden in de leeftijd van 6 tot 14 jaar.

Het doel van het jeugdkoor is om de kinderen bekent te maken met de melodieën en inhoud van de psalmen en op de Bijbel gegronde geestelijke liederen. Het dient tot ondersteuning en bevordering van een goede gemeente zang.  Het bevorderen van de onderlinge band binnen de kerkelijke gemeente in het algemeen en tussen de kinderen in het bijzonder. Uitgaande van het beginsel dat de zangkunst dienstbaar behoort te zijn aan de verheerlijking van Gods Naam.

Nieuwe leden worden hartelijk welkom geheten met een cadeautje en de persoon die ze lid heeft gemaakt krijgt ook een presentje.

Wij repeteren elke dinsdagavond van 18:45 uur tot 19:45 uur in de kerk. De kerk gaat om 18:30 uur open. Liever de kinderen niet eerder laten komen. In de schoolvakanties is er geen zang.

Wij willen u vragen als u de kinderen brengt om dan deze achter de kerk af te zetten zodat het voor het verkeer geen hinder op levert voor de kerk. Dat geld ook voor het ophalen.

Het koor heeft al diverse malen meegewerkt aan CD opnames. In 1991 de CD ‘Uit de mond der kinderen’ samen met het kinderkoor uit Ridderkerk. In 1992 een live opname ‘Wees mij genadig, Heer’ met mannenkoor Ethan uit Yerseke. In 1994 een opname met diverse kinderkoren ‘De Heer is mijn Herder’. En in 1995 de CD ‘op U te vertrouwen’ samen met het jongerenkoor Cantilena. Daarna een vervolg op ‘Wees mij genadig Heer. en in 2006 de CD ‘Zingt nu de Heer’ opgenomen. Tot slot de CD Vrede laat Ik u in 2014. Het koor zingt psalmen en geestelijke liederen, soms twee of drie stemmig. Veel bewerkingen worden door de dirigent zelf geschreven.

Wij nodigen u hartelijk uit om één van de CD’s te kopen of een zangavond van ons te bezoeken  Daarbij wensen wij u toe dat het luisteren naar deze enthousiaste zangers tot Eeuwige zegen mag zijn.   

Heb je nog vragen mail of bel gerust naar onze secretaresse zie onder.

Jeugdkoor "Asaf"

P/a Mw. K.Paans-Post

Laantje 8

4251 EL Werkendam

0183-509830

paans.wvc@gmail.com