Mediacommissie

De mediacommissie heeft als taak om de gemeente, ouders én jongeren, te informeren over allerlei onderwerpen rondom  media en mediagebruik.
Dit doet zij onder andere door middel van het publiceren van artikelen in de kerkbode.

Tevens is zij een ‘vraagbaak’ voor gemeente leden op het gebied van media en mediagebruik.
Zij informeert en geeft advies gebaseerd op Gods woord.

Dit kan heel praktisch zijn zoals een overzicht van beschikbare internetfilter mogelijkheden, maar ook hoe we om moeten gaan met internet, smartphones, films enzovoort.
Daarnaast adviseert zij desgevraagd de kerkenraad op het gebied van (social) media.

Hoewel de mediacommissie een ieder wil ondersteunen in praktische en principiële keuzes, is ze niet bedoeld als helpdesk.

Agenda deze week