Zendingscommissie

‘Predik het evangelie aan alle creaturen’, is een opdracht voor de Kerk die ook vandaag voluit actueel is. Juist in een tijd waarin de mens God de rug toekeert, dient het evangelie op alle mogelijke wijzen te worden verbreid door prediking, zending en evangelisatie. Hierin mogen we allen een taak hebben. Wij denken hierbij met name aan het gebed, dat voor het zendingswerk en evangelisatiewerk zo dringend nodig is, alsook de financiële bijdragen die onmisbaar zijn. En al lijkt het werk van zending en evangelisatie vaak een ploegen op rotsen, de handvol koren (Psalm 72), gezaaid op de meest onvruchtbare plaatsen zoals de toppen van bergen, zal naar Zijn belofte veel vrucht dragen.

De zendingscommissie heeft ten doel de belangen van de zending van de Gereformeerde Gemeenten, binnen de eigen gemeente te behartigen.

 

Activiteiten:

Elke maand komen kinderen met een zendingsbusje bij de gemeenteleden aan de deur om te collecteren. Zij brengen twee maandelijks het zendingsblad 'Paulus' rond.
In het najaar bieden ze de zendingskalender aan.

Op de tweede zaterdag van mei wordt er samen met de vrouwenvereniging een verkoping georganiseerd.

De eerste zaterdag van juni word er een fietstocht georganiseerd.

Het beleggen van 1 zendingsavond en zendingsdienst per jaar, waarin een spreker wordt uitgenodigd.

Op 2 adressen (Korte Gang 6 en Wierinxwal 27) wordt frituurvet verzameld.

Iedere tweede en vierde zaterdag van de maand wordt er oud papier opgehaald.

Bij de commissieleden kunt u diverse kaarten en postzegels kopen.

Ook kunt u nieuwe boeken bestellen bij fam. A.J. de Boef (adeboef@kliksafe.nl) waarvan een gedeelte van de opbrengst voor de zending is.

De opbrengsten van de activiteiten zijn vanaf 2019 bestemd voor diverse projecten in het zendingsgebeid Guinee.

Komende kerkdiensten

woensdag 8 april 2020
14:15 ds. H. J. Agteresch - Huwelijksbevestiging
vrijdag 10 april 2020
19:00 ds. H. J. Agteresch - Goede Vrijdag
zondag 12 april 2020
10:00 ds. H. J. Agteresch - Reguliere dienst
18:00 ds. H. J. Agteresch - Reguliere dienst

Agenda deze week

26 maart 2020 - 19:45 tot 21:30