“Tryféna”

Bezoekwerk "Tryféna" ontleent haar naam aan Romeinen 16 vers 12a waar Paulus schrijft; Groet Tryféna en Tryfósa, vrouwen die in den Heere arbeiden.

"Tryféna" bestaat uit een aantal jongere en oudere vrijwilligers welke op bezoek gaan bij ouderen, alleenstaanden, chronisch zieken en andere mensen die behoefte hebben aan regelmatig bezoek. Er wordt naar gestreefd om ongeveer drie keer per jaar een bezoek te brengen. Afhankelijk van de wensen kan er ook meer of minder bezoek per jaar ingepland worden.

Op dit moment zijn er ongeveer 20 vrijwilligers actief bij "Tryféna". De planning voor de bezoeken wordt 1x per 2 maanden gemaakt. De bezoeken worden meestal door twee dames gedaan. Ook is er de mogelijkheid om van een echtpaar bezoek te krijgen. Vooraf wordt gebeld om een afspraak te maken. De te bezoeken adressen wisselen tussen de diverse vrijwillgers. Indien er echter behoefte aan is om telkens van dezelfde bezoek te ontvangen is dat ook mogelijk.

Heeft u nog nooit bezoek gehad en stelt u dit wel op prijs? Bel of mail dan naar Gera Versluis - Paans.

Lijkt het u/jou ook mooi werk om vrijwilliger bij "Tryféna" te worden en mensen van de doelgroep te bezoeken? Neem dan ook contact op.

 

contactpersoon:

Gera Versluis - Paans

Korte Gang 6

4251 DC Werkendam

tel.nr. 0183 - 50 55 27

email: geraversluis@kliksafe.nl

Komende kerkdiensten

zondag 27 september 2020
10:00 - Leesdienst
18:00 - Leesdienst
zondag 4 oktober 2020
10:00 ds. H. J. Agteresch - Heilige Doop
18:00 ds. H. J. Agteresch - Voorbereiding Heilig Avondmaal
vrijdag 9 oktober 2020
14:15 ds. H. J. Agteresch - Huwelijksbevestiging

Agenda deze week