Dovenclub ‘De Roepstem’

De Roepstem, club voor dove- en slechthorende kinderen in Werkendam.

Evenals in Tholen en Kampen is er maandelijks een bijeenkomst in de “Bethelkerk” te Werkendam.
Deze club richt zich op kinderen met een gehoorbeperking en spraaktaalmoeilijkheden.
De ‘roepstem tot bekering’ is de belangrijkste boodschap voor deze doelgroep, met behulp van gebaren. 
Kinderen/jongeren, niet leeftijd gebonden, met of zonder achtergrond van reformatorisch onderwijs, komen nu met Gods Woord in aanraking. Mag dit eenvoudige werk door de Heere gezegend worden.

Een keer in de maand, op zaterdagmiddag wordt er club gehouden, vanaf 14:30 uur inloop met koffie/thee of fris, de middag begint om 15:00 uur en eindigt om ca. 16:30 uur.

De jongste kinderen beginnen de middag met een bijbelverhaal, een psalm wordt aangeleerd, en vervolgens wordt er door hen knutselwerk gedaan.

Oudere kinderen, vanaf ca 12 jaar, krijgen catechisatie van een ouderling. Hij behandelt met hen een deel van de Heidelberger Catechismus, of een gelijkenis.
Na ca 1 uur gaan deze jongeren ook knutselen, of is er voor hen een moment van onderling contact.

Intussen is er voor ouders gelegenheid om met elkaar te spreken, en over en weer informatie uit te wisselen. 

Bij zowel de vertellingen, knutselen als catechisatie is een doventolk aanwezig.

Voor verdere informatie/inlichtingen neem gerust contact op  met:
M. Kerkhoff
0418-670332
fammkerkhoff@kliksafe.nl

Agenda deze week