Geschiedenis

De Kerkelijke gemeente

De kerkelijke gemeente van Werkendam heeft op 18 februari 1920 aansluiting gezocht en gekregen bij de in 1907 ontstane verband van de Gereformeerde Gemeenten.
Op dat moment was er geen predikant aan de gemeente verbonden.
Op 3 oktober 1920 werd ds. G. van Reenen als predikant van de gemeente bevestigd.
Vanwege de zorgen met zijn gezondheid ging hij op 16 augustus 1923 met emeritaat.
Van 1925 tot 1929 werd de gemeente gediend door ds. J. Overduin.
Op 10 september 1947 werd ds. Chr. Van Dam bevestigd als predikant van de gemeente. Op 9 september 1951 legde hij de herdersstaf van de gemeente neer.
Vanaf 24 augustus 1965 tot 16 juli 1972 werd de gemeente gediend door ds. A. Hoogerland.
In de periode van 2 september 1975 tot 24 juni 1979 was ds. J. Karels aan de gemeente verbonden.
Op 15 januari 1986 werd ds. J. Mol predikant in Werkendam. Op 31 maart 1992 ging hij met emeritaat.
Vanaf 21 september 1994 tot aan zijn emeritaat op 9januari 2018 werd de gemeente gediend door ds. M. Karens.
Vanaf 12 september 2018 wordt de gemeente gediend door Ds. H.J. Agteresch

Jaren werd er gekerkt in het kerkgebouw aan de Hoogstraat/Amerscamp.  In de jaren rond 1950 kwam het kerkelijke verengingsleven op gang. Rond de jaren ’60 nam het ledenaantal behoorlijk toe. Er was dringend behoefte aan meer kerk- en zaalruimte.  In 1967 werd het gebouw vergroot en werd er zaalruimte bijgebouwd. Omdat de gemeente bleef groeien wordt er in  de jaren ‘80 nagedacht over vergroting van het kerkgebouw. Verschillende verbouwplannen worden gemaakt. Geen van de plannen gaf een afdoende oplossing, zodat er geen verbouw plaatsvond. In 1986 werden er weer  plannen voor verbouw maar ook voor nieuwbouw gemaakt. In 1987 werd er door de leden, nadat de plannen uitvoerig waren besproken,  gekozen voor nieuwbouw op een andere locatie.

Twee jaar later werd ook besloten een pastorie bij de nieuwe kerk te bouwen.

Op zondag 4 november 1989 werd het kerkgebouw waarin de gemeente bijna 100 jaar bijeen was gekomen  gesloten.

Op 7 november 1989 werd het nieuw gebouwde kerkgebouw aan de Sigmondstraat in gebruik genomen. Na 10 jaar was het ledenaantal van de gemeente, en daarbij ook de verenigingsactiviteiten, zo toegenomen dat uitbreiding van het kerkbouw nodig bleek.

Op 16 november 2002 wordt de eerste steen voor de uitbreiding van het kerkgebouw gelegd. Het huidige kerkgebouw heeft  ruim 1300 zitplaatsen en voldoende zaalruimte om alle activiteiten van de gemeente de ruimte te geven die nodig is.

Agenda deze week