Jongerenkoor "Cantilena"

Wij zijn Jongerenkoor Cantilena uit Werkendam.
Het Jongerenkoor Cantilena is opgericht op 11 september 1991 te Werkendam.
Het doel bij de oprichting van het koor is het bevorderen van de zangkunst.
Uitgaande van het beginsel dat de zangkunst dienstbaar behoort te zijn aan de verheerlijking van Gods naam.
De naam Cantilena komt voort uit het Latijn en betekent zang of zanger.

Het jongerenkoor heeft als grondslag Gods woord en de drie formulieren van Enigheid.
Tevens is het jongerenkoor lid van de bond van zangverenigingen van de Gereformeerde Gemeente.
Vanaf de oprichting in 1991 tot eind 2003 was Henriëtte de Bat van Maelsaeke de vaste dirigent.
Van 2003 tot heden is Peter Wildeman de dirigent van ons koor.En sinds de oprichting is Anton de Raad de vaste organist geweest en heeft met de kerstzangavond afscheid genomen. Vanaf januari 2019 is Willem de Boer onze organist.

Ons koor blijkt na de oprichting in een grote behoefte te voorzien.
De 14-jarige leden van het jeugdkoor 'Asaf' uit Werkendam kunnen doorstromen naar het jongerenkoor.
Voor de jongeren tot 45 is het mogelijk om mee te zingen op het koor.
Het koor startte bij de oprichting met 48 leden.
Momenteel heeft het koor een ledenaantal van rond de 50 leden.
De leden die het koor bezoeken komen uit Werkendam en omstreken.

Het repertoire van het koor bestaat uit het zingen van psalmen en geestelijke liederen.
Wij repeteren elke dinsdag in de puntzaal van de Gereformeerde Gemeente te Werkendam.
Daarnaast verleent het koor regelmatig zijn medewerking aan verschillende zangavonden.
Deze vinden plaats in kerken en verzorgingshuizen.
Mocht je zin hebben gekregen om te zingen op ons koor dan ben je hartelijk welkom.
Wij repeteren elke dinsdagavond van 20:00 uur tot 21:30 uur.
Pauze van 20:45 uur tot 21:00 uur.
Bethelkerk
Sigmondstraat 47
4251ZA Werkendam

Als je meer wilt weten over ons koor dan kan je contact opnemen via ons mailadres: JongerenkoorCantilena@gmail.com

Agenda deze week

De agenda voor deze week is leeg.