Geschiedenis

Geschiedenis zondagsschool ‘Jozef’.

Onze zondagsschool is in 1948 opgericht. Twee dochters van Ds. Chr. van Dam, Frannie en Jannie, namen het initiatief.
De zondagsschool is destijds gestart met zo’n 50 kinderen. Gekozen werd voor de naam ‘Jozef’. In korte tijd groeide het aantal kinderen tot ongeveer 90. Er bleek dus duidelijk behoefte aan een eigen zondagsschool. Voor de kinderen en de leiding vormde de kerstfeestviering het hoogtepunt. En dat is nog zo, waarbij de kinderen jaarlijks een boek en traktatie krijgen.

Bij het vertrek van dominee Van Dam in 1951 vertrokken ook de eerste leidinggevenden. Gelukkig werd in hun plaatsen voorzien. Over al die jaren dat de zondagsschool bestaat, hebben vele leidinggevenden korter of langere tijd hun bijdrage geleverd. In eenvoudige vertellingen werd de boodschap van Gods Woord aan het hart gelegd, en de kennis van de Bijbelse geschiedenissen vergroot.

Toen in 1966 de kerk aan de Amerscamp verbouwd werd, kwam de zondagsschool tijdelijk samen in het gebouw Andreas aan de Hoogstraat. Met dat de zondagsschool groter werd, kwamen er twee groepen samen in de inmiddels opgerichte Ds. Joh. Groenewegenschool. Twee groepen bleven in de kerk samenkomen, één in het zaaltje en één in de kerk zelf.

In 1989 werd de nieuwe kerk aan de Sigmondstraat in gebruik genomen. Sinds die tijd vergaderen alle groepen in de zalen van de Bethelkerk.

Tijdens het 50-jarig bestaan in 1998 is er een herdenkingsbijeenkomst geweest. In die tijd bezochten 200 kinderen de zondagsschool en waren er 16 leidinggevenden voor de vier groepen. Alle kinderen ontvingen op dit jubileum een tegel met daarop de woorden uit Psalm 34: ‘Komt, gij kinderen, hoort naar mij, ik zal u des HEEREN vreze leren’.

In 2016 is het aantal kinderen gegroeid tot ongeveer 250. Een groot deel van de kinderen van de gemeente bezoekt de zondagsschool. Er zijn nu zes groepen, met 24 leidinggevenden. Het bestuur geeft leiding aan het geheel.

In al deze jaren zijn een tweetal kinderen van de zondagsschool overleden. Zo veel kinderen in de leeftijd van 4 tot 11 jaar hoorden op zondagmiddag uit Gods Woord vertellen. Elke zondag leerden zij een tekst en psalmversje.

‘Opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen die geboren zouden worden; en zouden opstaan en vertellen ze hun kinderen’.

De 11-jarigen verlaten de zondagsschool. Tijdens het kerstfeest wordt afscheid van hen genomen en krijgen ze een eigen Bijbel en een prachtig boek van J. Bunyan. Vanaf deze leeftijd gaan ze de catechisatie volgen.

Geve de Heere dat dit mooie en belangrijke werk ook in de toekomst gestalte mag blijven krijgen.

Agenda deze week

De agenda voor deze week is leeg.