Studievereniging

 • Onderzoekt de Schriften,….en die zijn het, die van Mij getuigen” (Joh.5 vers 39)

Iedere maand  komt de studievereniging bij elkaar om over een onderwerp uit de Bijbel of kerkgeschiedenis na te denken.

 

Hoe gaat dat op zo’n avond?

Op de verenigingsavond staat de koffie om 19.30uur klaar.

Na deze inloop beginnen we de avond om 19.45uur.

We openen met het zingen van een Psalm, lezen uit de Bijbel en gebed.

Daarna wordt er een inleiding gehouden over een Bijbelgedeelte of uit de kerkgeschiedenis.

Meestal doen we dit aan de hand van een Bijbelstudieboekje.

Er wordt ook wel eens een thema gekozen.

In de pauze is er tijd om elkaar te ontmoeten en te spreken.

Na de pauze bespreken we in kleine groepjes de vragen uit het boekje en daarna wordt dit nog met elkaar gedeeld en aangevuld.

De avond wordt besloten met zingen en gebed.

Onze leden ervaren deze avonden als leerzaam en waardevol!

 

Meer informatie;

In het Kerkblad  vindt u de data van de komende verenigingsavonden en het onderwerp dat behandeld zal worden.

Voor vragen kunt u terecht bij:  dhr. W. Bijl - telnr. 0183-505079 of 06-21830261

U bent van harte welkom om te komen luisteren!

 

23-10-2020     

 • Izak    Dhr. W. Bijl

27-11-2020     

 • Jakob    Nog in te vullen  

22-01-2021     

 • Tijdsomstandigheden
 • in het licht van Gods Woord    Nog in te vullen

12-02-2021     

 • Kerkgeschiedenis    Nog in te vullen

12-03-2021     

 • Psalm (B.S. van Groningen,
 • Die lieflijk zijn en harten treffen)     Nog in te vullen

23-04-2021     

 • Vrij onderwerp    Nog in te vullen

07-05-2021     

 • Psalm (B.S. van Groningen,
 • Die lieflijk zijn en harten treffen)    Nog in te vullen

                                                

 

Agenda deze week

De agenda voor deze week is leeg.