Zondagsschool "Jozef"

Jongens en meisjes,

Op de zondagsschool worden verhalen verteld uit de Bijbel.
De Bijbel is het Woord van de Heere. Daarin verteld de Heere wie Hij is en wie wij zijn, maar ook wie Hij wil zijn voor ons, arme zondaren. 
Iedere zondag vertelt de dominee, of ouderling, dat je een nieuw hart nodig hebt en dat de Heere je dat kan geven.
Dat hoor je ook op school en dat mag je ook op de zondagsschool horen.

De jufs en meesters vertellen dat de Heere je gelukkig kan maken, want alleen als je de Heere dient ben je werkelijk gelukkig.
Wat is het een voorrecht dat je iedere keer weer horen mag uit de Bijbel, want er zijn zoveel jongens en meisjes die de Bijbel niet mogen lezen, of die niet mogen horen van de Heere, of die niet weten dat de Heere bestaat.

Ouders, we zouden u willen vragen om te overwegen uw kind naar de zondagsschool te laten gaan. Juist op de zondag, Gods dag, wordt op een eenvoudige wijze aan de kinderen uit de gemeente uit het Woord van God verteld.
Zo’n bijbelvertelling kan de Heere tot eeuwige zegen gebruiken. Het leren van een psalmvers (en door de oudere groepen ook een tekstje) kan van grote waarde zijn.

De zondagsschool is verdeeld in zes groepen:

  • Groep 1 de kinderen van 4 jaar
  • Groep 2 de kinderen van 5 en 6 jaar
  • Groep 3 de kinderen van 7 en 8 jaar
  • Groep 4 de kinderen van 8 en 9 jaar
  • Groep 5 de kinderen van 9 en 10 jaar
  • Groep 6 de kinderen van 10 en 11 jaar

Voor het verkrijgen van een evenredige groepsindeling kan hiervan afgeweken worden. Een keer per jaar, na het kerstfeest, veranderen de kinderen van groep, als daarvoor de leeftijd bereikt is.

Tijden en vakanties
De zondagsschool begint een kwartier na de morgendienst en zal uiterlijk 12.30 uur afgelopen zijn.
De zondagen voorafgaande aan de schoolvakanties en vallend in de schoolvakanties zal er geen zondagsschool zijn.
Eventuele mededelingen vindt u hier op de website en in de kerkbode.

Collectebus
Op de zondagsschool is in elke groep een collectebus aanwezig ter bestrijding van de onkosten (beloningsmateriaal e.d.)

Kerstfeest
Jaarlijks houden we op de 2e kerstdag ons kerstfeest met de kinderen, ouders en belangstellenden. Bij voldoende betrokkenheid wordt aan de kinderen een boek uitgereikt.

Onze zondagsschool is lid van de Bond van Zondagsscholen van de Gereformeerde Gemeenten

 

 
 

 

 

Agenda deze week

De agenda voor deze week is leeg.