Uitzending Bijbelverhaal Zondagsschool

Datum: 
06 februari 2021 - 18:30 tot 19:00

De eerste discipelen

Leren:

Groep 1 t/m 3:

Markus 1:17a

En Jezus zeide tot hen: Volgt Mij na

Psalm 140:1

O HEER' verlos mij uit de banden,

Waarin de boze mij beknelt;

Behoed mij voor des wreedaards handen,

Voor dwing'landij en woest geweld.

 

Groep 4 t/m 6

Mattheüs 4:19

En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken.

Psalm 103:3a

Loof Hem, Die u vergunt uw zielsverlangen,

En ’t goede tot verzading doet ontvangen.

Uw jeugd vernieuwt, gelijk eens arends jeugd.

Voor meer informatie klik hier.

Agenda deze week

De agenda voor deze week is leeg.