Online paasbijeenkomst gezamenlijke jeugdverenigingen GG-Werkendam

Datum: 
27 maart 2021 - 19:00 tot 20:30

Paasbijeenkomst gezamenlijke jeugdverenigingen

 

Op D.V. zaterdagavond 27 maart, hopen de gezamenlijke jeugdverenigingen hun jaarlijkse Paasbijeenkomst te organiseren. In verband met Covid-19 zal de paasbijeenkomst online worden uitgezonden via de website www.gg-werkendam.nl

Alle gemeenteleden (jong en oud) worden van harte uitgenodigd om deze avond online mee te beleven. Het thema van de avond is: Op weg naar....

In drie korte inleidingen zullen we horen over het lijden, het sterven en de opstanding van de Heere Jezus:

Op weg naar.... Gethsémané (lijden)

Op weg naar.... Golgotha (sterven)

Op weg naar.... het graf (opstanding)

Op deze avond zal er ook een vrij paasverhaal (voor jong en oud) voorgelezen worden.

Om 19:00 hopen we de avond te openen, en rond 20:15 wordt de uitzending weer afgesloten. Jan Smitsman en Ardin van Herwijnen hopen de muzikale bijdrage te verzorgen.

Tijdens deze avond houden we een (digitale) collecte voor de jeugdwerkactie van de JBGG 'zorg voor morgen'. Voor deze collecte kunt u uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van +12 JV Samuel Werkendam: NL67RABO0398705224 o.v.v. collecte paasbijeenkomst 'zorg voor morgen'

Agenda deze week

De agenda voor deze week is leeg.