Online +12 Bondsdag 2021 'het beste leven'

Datum: 
23 april 2021 - 19:45 tot 21:00

+12 Bondsdag 2021

Het afgelopen jaar moest de Jeugdbond de jaarlijkse +12 Bondsdag helaas annuleren door de corona-crisis. De corona-crisis is nog steeds niet voorbij. Omdat fysiek bijeenkomen met grote groepen jongeren en volwassenen ook dit jaar geen optie is, heeft de Jeugdbond besloten om de Bondsdag dit jaar als livestream te organiseren. Deze online Bondsdag 2021 zal plaatsvinden op D.V. vrijdagavond 23 april 2021. We hopen dat jullie allemaal de online Bondsdag mee gaan beleven.

Het thema van de Bondsdag is: 'het beste leven'. Jullie weten wel wat daarmee wordt bedoeld. Dat is het leven dat komt na dit leven. En dat beste leven is een eeuwig leven met de Heere. Zoek jij daarnaar? Want het Leven is ook vandaag nog in geloof door jou te vinden. De Heere Jezus heeft daar zelf over gesproken tot Martha in Johannes 11:25 en 26:

Jezus zeide tot haar (Martha): 'Ik ben de Opstanding en het Leven; die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven; En een iegelijk die leeft, en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid'. En dan komt de vraag die Jezus ook heel persoonlijk aan jou stelt: 'Gelooft gij dat?' Dat geloof wensen wij als leidinggevenden jullie allemaal persoonlijk toe.

We hopen op een goede online Bondsdag met elkaar.

Agenda deze week

De agenda voor deze week is leeg.