Uitzending Bijbelverhaal Zondagsschool

Datum: 
15 mei 2021 - 18:30 tot 19:00

Groep 1 t/m 3:

Lukas 24:51b

En werd opgenomen in den Hemel.

Psalm 2:7

Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer,
In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen;
Die Sions Vorst erkennen voor hun HEER;
Welzalig zij, die vast op Hem betrou - wen.

Groep 4 t/m 6:

Lukas 24:51b

En werd opgenomen in den Hemel.

Psalm 24:5

Verhoogt, o poorten, nu den boog;
Rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog;
Opdat g' uw Koning moogt ontvangen.
Wie is die Vorst, zo groot in kracht?
't Is't Hoofd van 's hemels legermacht;
Hem eren wij met lofgezangen.

Agenda deze week

De agenda voor deze week is leeg.