Uitzending Bijbelverhaal Zondagsschool

Datum: 
13 maart 2021 - 18:30 tot 19:00

Gethsémané

Leren:

Groep 1 t/m 3:

Mattheüs 26:39b

Doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.

Psalm 34:11a

De HEER’ verlost en spaart

Zijn volk, dat op Zijn hulp vertrouwt.

 

Groep 4 t/m 6:

Mattheüs 26:39m

Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan.

Psalm 69:4a

Mijn broed’ren ben ik vreemd, door elk onteerd,

En onbekend den zonen mijner moeder;

‘k Vind onder hen noch schutsheer, noch behoeder;

Want d’ ijver van Uw huis heeft mij verteerd.

Agenda deze week

De agenda voor deze week is leeg.