Uitzending Bijbelverhaal Zondagsschool

Datum: 
06 maart 2021 - 18:30 tot 19:00

Op zand of op de rots gebouwd

Leren:

Groep 1 t/m 3:

Psalm 62:8b

Mijn toevlucht is in God.

Avondzang:1

O grote Christus, eeuwig licht!

Niets is bedekt voor Uw gezicht;

Die ons bestraalt, waar wij ook gaan,

Al schijnt geen zon, al licht geen maan.

 

Groep 4 t/m 6:

Psalm 62:7a

Hij is immers mijn Rotssteen en mijn Heil; mijn hoog Vertrek.

Psalm 66:8

Komt, luistert toe, gij Godgezinden,

Gij, die den Heer’ van harte vreest,

Hoort, wat mij God deed ondervinden;

Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest.

‘k Sloeg, heilbegerig, ’t oog naar boven,

Ik riep den Heer’ ootmoedig aan;

Ik mocht met mond en hart Hem loven,

Hem, Die alleen mij bij kon staan.

Agenda deze week

De agenda voor deze week is leeg.