Uitzending Bijbelverhaal Zondagsschool

Datum: 
20 februari 2021 - 18:30 tot 19:00

Op het Paasfeest in Jeruzalem

Leren:

Groep 1 t/m 3:

Johannes 3:7b

Gijlieden moet wederom geboren worden.

Psalm 42:1

’t Hijgend hert der jacht ontkomen,

Schreeuwt niet sterker naar ’t genot

Van de frisse waterstromen,

Dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER’;

God des levens, ach, wanneer

Zal ik naad’ren voor Uw ogen;

In Uw huis Uw Naam verhogen?

 

Groep 4 t/m 6:

Johannes 3:3b

Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.

Psalm 84:1

Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,

O HEER’, der legerscharen God,

Zijn mij Uw huis en tempelzangen!

Hoe branden mijn genegenheên,

Om ’s HEEREN voorhof in te treên!

Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen,

Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,

En aan mijn ziel het leven geeft.

Agenda deze week

De agenda voor deze week is leeg.