Uitzending Bijbelverhaal Zondagsschool

Datum: 
22 mei 2021 - 18:30 tot 19:00

Groep 1 t/m 3:

Handelingen 2:4a

En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest.

Psalm 87:4

God zal ze Zelf bevestigen en schragen,
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
En doen den naam van Sions kind'ren dragen.

Groep 4 t/m 6:

Handelingen 2:4a

En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest.

Psalm 45:1a

Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen,
Zal 't schoonste lied van enen Koning zingen;
Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft;
Is z' als de pen van een, die vaardig schrijft.

 

Agenda deze week

De agenda voor deze week is leeg.