Uitzending Bijbelverhaal Zondagsschool

Datum: 
13 februari 2021 - 18:30 tot 19:00

Op de bruiloft te Kana

Leren:

Groep 1 t/m 3:

Johannes 15:5b

Zonder Mij kunt gij niets doen.

Psalm 42:1a

’t Hijgend hert der jacht ontkomen,

Schreeuwt niet sterker naar ’t genot

Van de frisse waterstromen,

Dan mijn ziel verlangt naar God.

 

Groep 4 t/m 6:

Johannes 10:10b

Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben en overvloed hebben.

Psalm 103:3

Loof Hem, Die u vergunt uw zielsverlangen,

En ’t goede tot verzading doet ontvangen.

Uw jeugd vernieuwt, gelijk eens arends jeugd.

De HEER’ doet recht, is heilig in Zijn richten;

Treft iemand druk, Hij wil den druk verlichten,

En hart en mond vervullen met Zijn vreugd.

Agenda deze week

De agenda voor deze week is leeg.