Zendingscommissie

‘Predik het evangelie aan alle creaturen’, is een opdracht voor de Kerk die ook vandaag voluit actueel is. Juist in een tijd waarin de mens God de rug toekeert, dient het evangelie op alle mogelijke wijzen te worden verbreid door prediking, zending en evangelisatie. Hierin mogen we allen een taak hebben. Wij denken hierbij met name aan het gebed, dat voor het zendingswerk en evangelisatiewerk zo dringend nodig is, alsook de financiële bijdragen die onmisbaar zijn. En al lijkt het werk van zending en evangelisatie vaak een ploegen op rotsen, de handvol koren (Psalm 72), gezaaid op de meest onvruchtbare plaatsen zoals de toppen van bergen, zal naar Zijn belofte veel vrucht dragen.

De zendingscommissie heeft ten doel de belangen van de zending van de Gereformeerde Gemeenten, binnen de eigen gemeente te behartigen.

 

Activiteiten:

Elke maand komen kinderen met een zendingsbusje bij de gemeenteleden aan de deur om te collecteren. Zij brengen twee maandelijks het zendingsblad 'Paulus' rond.
In het najaar bieden ze de zendingskalender aan.

Op de tweede zaterdag van mei wordt er samen met de vrouwenvereniging een verkoping georganiseerd.

De eerste zaterdag van juni word er een fietstocht georganiseerd.

Het beleggen van 1 zendingsavond en zendingsdienst per jaar, waarin een spreker wordt uitgenodigd.

Op 2 adressen (Korte Gang 6 en Wierinxwal 27) wordt frituurvet verzameld.

Iedere tweede en vierde zaterdag van de maand wordt er oud papier opgehaald.

Bij de commissieleden kunt u diverse kaarten en postzegels kopen.

Ook kunt u nieuwe boeken bestellen bij fam. A.J. de Boef (adeboef@kliksafe.nl) waarvan een gedeelte van de opbrengst voor de zending is.

Komende kerkdiensten

vrijdag 23 februari 2018
14:00 ds. M. Karens - Huwelijksbevestiging
zondag 25 februari 2018
09:30 ds. J. W. Verweij - Reguliere dienst
18:00 ds. J. W. Verweij - Reguliere dienst
woensdag 28 februari 2018
19:30 ds. S. Maljaars - Reguliere dienst

Agenda deze week

12 december 2017 - 18:45 tot 19:45
20 februari 2018 - 20:00 tot 21:30
21 februari 2018 - 09:30 tot 11:30