Studievereniging

  • Onderzoekt de Schriften,….en die zijn het, die van Mij getuigen” (Joh.5 vers 39)

Iedere maand  komt de studievereniging bij elkaar om over een onderwerp uit de Bijbel of kerkgeschiedenis na te denken.

 

Hoe gaat dat op zo’n avond?

Op de verenigingsavond staat de koffie om 19.30uur klaar.

Na deze inloop beginnen we de avond om 19.45uur.

We openen met het zingen van een Psalm, lezen uit de Bijbel en gebed.

Daarna wordt er een inleiding gehouden over een Bijbelgedeelte of uit de kerkgeschiedenis.

Meestal doen we dit aan de hand van een Bijbelstudieboekje.

Er wordt ook wel eens een thema gekozen.

In de pauze is er tijd om elkaar te ontmoeten en te spreken.

Na de pauze bespreken we in kleine groepjes de vragen uit het boekje en daarna wordt dit nog met elkaar gedeeld en aangevuld.

De avond wordt besloten met zingen en gebed.

Onze leden ervaren deze avonden als leerzaam en waardevol!

 

Planning seizoen 2016-2017

Dit seizoen hopen we onze avonden in te vullen rondom het thema "de vluchteling"

In de kranten lezen we er elke dag over. Staat er ook iets over in de Bijbel?

Daar willen we dit seizoen met elkaar bij stilstaan. Er zijn voorbeelden genoeg van mensen uit de Bijbel die moesten vluchten,

maar ook geeft God aanwijzingen hoe we met vreemdelingen moeten omgaan.

En wat is eigenlijk de oorzaak van al deze ellende?

Vanuit Bijzondere noden wordt ook veel gedaan voor de vluchtelingen in binnen- en buitenland.

Hierover heeft dhr. Jan Troost gesproken op onze eerste avond op vrijdag 9 eptember.

U bent ook altijd hartelijk welkom om eens kennis te maken met onze vereniging!

 

Meer informatie;

In het Kerkblad  vindt u de data van de komende verenigingsavonden en het onderwerp dat behandeld zal worden.

Voor vragen kunt u terecht bij:  a.j.vinkversluis; telefoonnummer; 0183-503535

 

U bent van harte welkom om te komen luisteren!

Agenda deze week

De agenda voor deze week is leeg.