Kerstfeest 2019

Op D.V. donderdag 26 december (14:30 uur) willen we het kerstfeest met de kinderen van de zondagsschool gedenken. Onderstaand vindt u de verzen die door de kinderen op het kerstfeest gezongen of opgezegd worden. Dit stencil vervangt de te leren psalmen uit het rooster.

 

De kinderen van groep 1:

 

Voor 8 dec              Psalm 136:4a

                                      Looft Gods macht, die onbeperkt,

                                      Gadeloze wond’ren werkt;

 

                               De tekst uit het rooster leren.
                              

Voor 15 dec             Psalm 136:4b

                                      Want Zijn gunst, alom verspreid,

                                      Zal bestaan in eeuwigheid.

                              

                               De tekst uit het rooster leren.

 

De kinderen van groep 2:

 

Voor 8 dec              Psalm 136:4a

                                      Looft Gods macht, die onbeperkt,

                                      Gadeloze wond’ren werkt;

 

                               Er is niets geheels in mijn vlees, vanwege Uw gramschap; er is geen

                               vrede in mijn beenderen, vanwege mijn zonde. (Psalm 38:4)

                               (dit wordt als groep opgezegd)

 

 

Voor 15 dec             Psalm 136:4b

                                      Want Zijn gunst, alom verspreid,

                                      Zal bestaan in eeuwigheid.

                              

                               De tekst die als groep wordt opgezegd herhalen.

 

De kinderen van groep 3:

 

Voor 8 dec              Psalm 130:2a

                                      Zo Gij in ’t recht wilt treden,

                                      O HEER’, en gadeslaan

                                      Onz’ ongerechtigheden,

                                      Ach, wie zal dan bestaan?

 

                               Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden

                               is Hij verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en

                               door Zijn striemen is ons genezing geworden. (Jesaja 53:5)

                               (dit wordt als groep opgezegd)

 

Voor 15 dec             Psalm 130:2b

                                      Maar neen, daar is vergeving

                                      Altijd bij U geweest;

                                      Dies wordt Gij, HEER’, met beving,          

                                      Recht kinderlijk gevreesd.

 

                               De tekst die als groep wordt opgezegd herhalen.

 

 

De kinderen van groep 4:

 

Voor 8 dec              Psalm 130:2a

                                      Zo Gij in ’t recht wilt treden,

                                      O HEER’, en gadeslaan

                                      Onz’ ongerechtigheden,

                                      Ach, wie zal dan bestaan?

 

                               Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door

                               onze Heere Jezus Christus; (Romeinen 5:1)

                               (Dit wordt als groep opgezegd)               

 

Voor 15 dec             Psalm 130:2b

                                      Maar neen, daar is vergeving

                                      Altijd bij U geweest;

                                      Dies wordt Gij, HEER’, met beving,          

                                      Recht kinderlijk gevreesd.

 

                               De tekst die als groep wordt opgezegd herhalen.

 

De kinderen van groep 5:

 

Voor 8 dec              Lofzang van Maria:2a

                                      Want ziet, om ’s HEEREN daân,

                                      Zal elk geslacht voortaan

                                      Alom mij zalig spreken;

 

                               De tekst uit het rooster leren

 

Voor 15 dec             Lofzang van Maria:2b

                                      Wijl God, na ramp en leed,

                                      Mij grote dingen deed;

                                      Nu is Zijn macht gebleken.

 

                               De tekst uit het rooster leren.

 

De kinderen van groep 6:

 

Voor 8 dec              Lofzang van Maria:2a

                                      Want ziet, om ’s HEEREN daân,

                                      Zal elk geslacht voortaan

                                      Alom mij zalig spreken;

 

                               Zie op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschapt, die

                               vrede doet horen. (Nahum 1:15a)

                               (Dit wordt als groep opgezegd)

 

Voor 15 dec             Lofzang van Maria:2b

                                      Wijl God, na ramp en leed,

                                      Mij grote dingen deed;

                                      Nu is Zijn macht gebleken.

 

                               De tekst die als groep wordt opgezegd herhalen.

 

 

Op zaterdagmorgen 21 december worden de kinderen om 11.00 uur in de kerk verwacht om te oefenen voor het kerstfeest.

 

 

De eerstvolgende keer dat we in het nieuwe jaar weer met de kinderen hopen samen te komen is op D.V. 12 januari 2020.

Agenda deze week

De agenda voor deze week is leeg.