Kerstfeest 2018

Op D.V. woensdag 26 december (14:30 uur) willen we het kerstfeest met de kinderen van de zondagsschool gedenken. Onderstaand vindt u de verzen die door de kinderen op het kerstfeest gezongen of opgezegd worden. Dit stencil vervangt de te leren psalmen uit het rooster.

 

De kinderen van groep 1:

Voor 9 dec                  Psalm 105:5a

God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,                                

De tekst uit het rooster leren

Voor 16 dec                Psalm 105:5b

Tot in het duizendste geslacht.
’t Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigd Hij van kind tot kind.

De tekst uit het rooster leren.

 

De kinderen van groep 2:

Voor 9 dec                  Psalm 105:5a

God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,

 

De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat silo komt , en Dezelven zullen de volken gehoorzaam zijn.  (Genesis 49:10)

(dit wordt als groep opgezegd)

Voor 16 dec                Psalm 105:b

Tot in het duizendste geslacht.
’t Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigd Hij van kind tot kind.

De tekst die als groep wordt opgezegd herhalen.

 

De kinderen van groep 3:

 

 Voor 9 dec              Lofzang van Simeon:2a

                                   Een licht, zo groot, zo schoon
                                   Gedaald van ’s hemels troon,
                                   Straalt volk bij volk in d’ogen;

                                  

                                Waar is de geboren Koning der Joden? Want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden. (Matth.1:2)

                                   (dit wordt als groep opgezegd)

 

Voor 16 dec            Lofzang van Simeon:2b

Terwijl ’t het blind gezicht
Van ’t heidendom verlicht,
En Isrel zal verhogen.

 

De tekst die als groep wordt opgezegd herhalen.

 

De kinderen van groep 4:

 

Voor 9 dec              Lofzang van Simeon:2a

Een licht, zo groot, zo schoon,
Gedaald van ’s hemels troon,
Straalt volk bij volk in ‘d ogen

 

Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. ( Luk. 19:10)

(Dit wordt als groep opgezegd)       

 

Voor 16 dec            Lofzang van Simeon:2b

                                   Terwijl ’t het blind gezicht
                                   Van ’t heidendom verlicht,
                                   En Isrel zal verhogen.

 

De tekst die als groep wordt opgezegd herhalen.

 

De kinderen van groep 5:

 

Voor 9 dec             Psalm 130:3a

                                   Ik blijf den HEER’ verwachten;
                                   Mijn ziel wacht ongestoord;
                                   Ik hoop, in al mijn klachten,
                                   Op Zijn onfeilbaar woord;

                                  En gij, Bethlehem Efratha, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn vanouds, van de dagen der eeuwigheid. (Micha 5:1)      

                                  (Dit wordt als groep opgezegd)

 

Voor 16 dec            Psalm 130:3b

Mijn ziel, vol angst en zorgen,
Wacht sterker op den HEER’
Dan wachters op den morgen;
Den morgen, ach, wanneer?

 

De tekst die als groep wordt opgezegd herhalen.

 

De kinderen van groep 6:

 

Voor 9 dec            Psalm 130:3a

Ik blijf den HEER’verwachten;
Mijn ziel wacht ongestoord;
Ik hoop, in al mijn klachten,
Op Zijn onfeilbaar woord;

 

Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet; want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. (1Johannes 4:9)

                                  (Dit wordt als groep opgezegd)

 

Voor 16 dec            Psalm 130:3b

Mijn ziel, vol angst en zorgen,
Wacht sterker op den HEER’,
Dan wachters op den morgen;
De morgen, ach, wanneer?

De tekst die als groep wordt opgezegd herhalen.

 

 

Op zaterdagmorgen 22 december worden de kinderen om 11.00 uur in de kerk verwacht om te oefenen voor het kerstfeest.

 

De eerstvolgende keer dat we in het nieuwe jaar weer met de kinderen hopen samen te komen is op D.V  13 januari 2019.

Agenda deze week

De agenda voor deze week is leeg.