+21 vereniging "Apollos"

Wij komen ongeveer eens per maand op zaterdagavond bij elkaar in één van de zalen van de kerk. Een verenigingsavond ziet er ongeveer als volgt uit: om 19.45 uur de koffie klaar, de inloopt duurt tot 20.00uur, waarna we met elkaar een opening houden. Vervolgens gaan we in groepen aan de slag met de bestudering en bespreking van het Bijbelgedeelte. Tijdens de pauze, en ook na de afsluiting, is er tijd om bij te praten. We streven ernaar om de avonden om 22.00 uur weer te beëindigen. Van harte welkom, kom gerust een keer kijken!

Planning seizoen 2016-2017

Dit seizoen behandelen we met elkaar personen uit de Bijbel. Hieronder zie je de data in 2016 waarop we bij elkaar hopen te komen:

* 26 november: Marieke van Rossum hoopt een inleiding te houden over de bezetene van Gadara. 

* 10 december (deze avond zal niet in de zaal van de kerk plaatsvinden, maar elders. Hierover komt t.z.t. meer informatie). 

* 28 januari 

* 25 februari 

* 25 maart

* 22 april

Afgelopen avonden

In september werden we door Anne-Jet meegenomen naar de muren van Jericho.  Rachab verborg de twee verspieders omdat ze geloofde in de God van dat vreemde volk dat haar land naderde. In oktober kregen we van meneer Lobbezoo een virtuele rondleiding in het kerkje van Woudbrugge. Alexander Comrie preekte vanaf die preekstoel en schreef vanuit de pastorie. Hij was een geleerd theoloog,  maar kon ook de boodschap heel eenvoudig verwoorden en in herkenbare situaties plaatsen. Deze gaven zijn terug te zien in de boeken die hij schreef. 
Rachab en Comrie, eigenlijk moeten we ze niet willen vergelijken. De een een persoon uit de Bijbel, de ander een oudvader. De een op een bijzondere manier tot geloof gekomen, de ander kende de Heere al vanaf zijn kindertijd. Wat ze in ieder geval gemeen hebben is dit: beiden zijn nu in de hemel en mogen juichen voor Gods troon. De levens van deze personen, hun verschillende achtergronden, maar ook hun belangrijkste overeenkomst geven stof tot nadenken.

Meer informatie

In de kerkbode en op deze pagina vind je altijd de data van de komende verenigingsavonden, en het Bijbelgedeelte dat zal worden behandeld. Heb je nog vragen, dan kun je terecht bij Lideweij ten Bolscher, tel. 06-11855105. 

Nieuwe leden zijn ook gedurende het seizoen van harte welkom. Kom gerust binnen lopen! 

Agenda deze week

De agenda voor deze week is leeg.