+21 vereniging Apollos

De +21 komt een keer per maand (meestal de vierde zaterdag van de maand) bij elkaar in een van de zalen van de kerk. Vanaf 19:45 staat de koffie klaar, we beginnen rond 20:00. Een van de leden houdt een inleiding. Daarna bespreken we in groepjes verschillende vragen en stellingen over de inleiding. Om 22:00 sluiten we het 'officiële' gedeelte af. In de pauze, die we ergens tussendoor nemen, of na de afsluiting is er genoeg tijd om bij te praten. Op die manier zijn de avonden altijd een mooie combinatie van inhoud en gezelligheid.

Dit seizoen behandelen we de brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië, die je kunt vinden in Openbaring 2 en 3.

Op 23 september hield Arie Rijneveld de inleiding over de brief aan de gemeente van Efeze.
D.V. 25 november houdt Lydia Verheij de inleiding over de brief aan de gemeente van Smyrna (Openbaring 2:8-11).
D.V. 16 december  houden we onze kerstviering. Deze avond zullen we een andere invulling geven dan gewoonlijk.
D.V. 27 januari houdt Ardi de Boef een inleiding over de brief aan Pérgamum (Openbaring 2:12-17).
De data van de avonden daarna zijn: 24 februari, 10 maart (onder voorbehoud), 21 april. Tijdens deze avonden zullen we de overige brieven behandelen.

In de kerkbode en op deze pagina vind je altijd de data van de komende verenigingsavonden en het Bijbelgedeelte dat zal worden behandeld. Heb je nog vragen, dan kun je terecht bij Lydia Verheij (0611815602) of mailen naar verenigingapollos@gmail.com.

Nieuwe leden zijn ook gedurende het seizoen van harte welkom. Kom gerust een keer kijken!

Agenda deze week

De agenda voor deze week is leeg.